மலேசியக் கடப்பிதழ் மூலம் 166 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்லலாம்

கோலாலம்பூர் – ஆசியாவைச் சேர்ந்த சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ்களின் பட்டியலில், மலேசியா 4-வது இடத்தில் இருக்கின்றது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த நிலையை மலேசியா தக்க வைத்திருக்கிறது.

‘தி ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ்’ என்ற நிறுவனம் இந்தக் கடப்பிதழ் தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறது.

மலேசியக் கடப்பிதழ் மூலம் 166 நாடுகளுக்கு விசா இன்றி செல்லலாம் என்றும் அந்நிறுவனம் கூறுகின்றது.

மேலும், உலக அளவில் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழில் மலேசியா 12-வது இடத்தில் இருக்கின்றது என்றும் ‘தி ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ்’ கூறுகின்றது.

SOURCE: SELLIYAL