ஹெச்.பி. ஸ்பெக்டர் சீரிஸ் லேப்டாப்: சி.இ.எஸ். 2018 விழாவில் அறிமுகம்